Kurumsal Amaç ve Hedefler
11 Kasım 2019

HEDEF-1A: Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak,
 
HEDEF-2B: Hastanemizde hizmet birimlerinin eksikliklerini tamamlamak, optimal şartlarda çalışır duruma getirmek,
 
HEDEF-3C: Mükemmel Hizmet Sunumu İle Hasta Memnuniyetinin Tam Olmasını Sağlamak
 
HEDEF-4D: Çalışan Memnnuniyetini En Üst Düzeyde Tutmak