4-Hasta Sorumlulukları
27 Kasım 2017

Hasta Sorumlulukları

 

HASTA SORUMLULUKLARI

 

1) Genel Sorumluluklar

 • ··Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
  • o·Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
  • o·Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

 

2) Sosyal Güvenlik Durumu

 • ··Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
 • ··Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

 

3)Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

 • ··Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

 

4)Hastane Kurallarına Uyma

 • ··Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 • ··Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .
 • ··Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
 • ··Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
 • ··Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • ··Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

 

5) Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

 • ··Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
 • ··Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
 • ··Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
 • ··Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.