T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası

Güncelleme Tarihi: 30/04/2020


Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komitesi tarafından 2005 yılında, aşılamanın desteklenmesini savunmak için başlatılan “Avrupa Aşı Haftası” ilk kez Ekim 2005 tarihinde ülkemizde kutlanmaya başlanmıştır. 2015 yılından itibaren ise bu etkinlikler “Dünya Aşı Haftası” adı altında düzenlenmekte, başlangıcından bu zamana kadar “Aşı Haftası” etkinliklerinin tümüne ülkemiz katılmıştır. 

Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından 24-30 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesine karar verilen   “Dünya Aşı Haftası”  Ülkemizde “Sağlık, Aşıyla Koruma Altında” teması ile gerçekleştirecektir.

Ülkemizde 1981 yılından bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında başarılı çalışmalar yapılmıştır. Aşılama kapsayıcılık hızları gittikçe yükselmiş bağlı olarak aşı ile korunulabilir hastalıkların morbidite ve mortalite hızlarında belirgin düşüşler olmuştur. 

Bununla birlikte ulusal GBP hedeflerimize ulaşılması, ulaşılan hedeflerin sürdürülmesi için her çocuğun hayata sağlıklı bir başlangıç yapmayı hak ettiği kabul edilerek bağışıklamanın önemi konusunda farkındalık yaratmak ve hayatın her aşamasında aşılamanın önemi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için bağışıklama çalışmalarının güçlendirilmesi ve her yaştan insanın korunmasını sağlamak hedeflenmelidir.

Bu yıl da aşılama konusunda sağlık personelinin duyarlılığının ve toplumun farkındalığının arttırılması yolu ile öncelikle;
•Eksik aşılı ve aşısız 5 yaş altı çocukların tespit edilerek aşılarının tamamlanması,
•Okul aşısı uygulamalarının titizlikle devam etmesi, aşısı herhangi bir sebeple yapılamayan çocukların aşılarının tamamlanması,
•Ülkemizde bulunan düzensiz göçmenlerin 5 yaş altı nüfusunun aşılarının kayıt altına alınması, aşısız ve eksik aşılı olanların aşılarının tamamlanması,
•Göçmenlere yönelik okul çağındaki çocuklara aşılama çalışmalarının yapılması,
•Göçmenlere yönelik gebe tetanozu ve risk grubu aşılarının yapılması,
•Aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından risk altındaki gruplara yönelik aşı uygulanmalarına devam edilmesi,
•Sağlık çalışanlarının gerek kendilerinin hastalıklardan korunması gerekse hizmet sundukları hastalara ve ailelerine hastalığı bulaştırma risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla aşılanmaları özellikle önemlidir.

Bu konularda Toplum Sağlığı Merkezimizde danışmanlık hizmeti verilmektedir. Aşılama hizmetleri Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

“Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı”

Dr. Murat AĞIRTAŞ
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü